Vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Luxe pro rok 2017

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil již pátý ročník Ceny Josefa Luxe, která je udělována s dvouletou periodicitou. Je určena pro vysokoškolské studenty, kteří mají odevzdat do 30. června 2017 originální badatelské odborné práce na dané téma:

Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy

Ocenění:

 • finanční příspěvek 50 000 Kč a skleněná plastika pro vítěze
Kritéria:
 • společenská významnost tématu
 • originalita tématu
 • kvalita zdrojů
 • struktura práce, kvalita argumentace, kritické myšlení
 • jazyková kultura
 • etické konsekvence tématu
Předsedkyně poroty:
 • Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE)
Členové poroty:
 • Eva Rolečková (SR NFJL)
 • Pavel Fischer (bývalý velvyslanec ve Francii)
 • Jiří Mihola (PSP ČR)
 • Michal Pehr (MÚ AV ČR)
 • Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR)
Autoři se ve svých pracích mohou zaměřit na posouzení etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kritérií společenského systému v České republice, vývoj a problémy stranického systému, stav a problémy občanské společnosti, vztah mezi občanskou společností a politikou, vývoj české společnosti v mezinárodním kontextu, zejména ve vztahu s Evropskou unií, problematiku médií a informační společnosti, etiku v rámci společenského systému apod. Více informací naleznete na www.fodlux.cz či na facebooku na stránce Cena Josefa Luxe.

Odevzdání práce:
Vytištěnou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40 - 70 normostran na dané téma je třeba zaslat do 30. 6. 2017 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsaným prohlášením o jejím původu na adresu níže. Elektronickou práci, přihlášku a prohlášení zašlete na fondlux[at]fondlux.com.

Nadační fond Josefa Luxe
Dvořisko 37
565 01 Choceň

Vyhlášení výsledků: 1. října 2017 prostřednictvím emailu a následné předání ceny


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24