Vyhlášení Ceny Josefa Luxe pro rok 2018

   Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil Cenu Josefa Luxe 2018 jako soutěž o nejlepší badatelskou práci na téma Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy.

Pro: vysokoškolské studenty

Ocenění: finanční příspěvek 50 000 Kč a skleněná plastika pro vítěze

Kritéria: společenská významnost tématu, originalita tématu, kvalita zdrojů, struktura práce, kvalita argumentace, kritické myšlení, jazyková kultura a etické konsekvence tématu

Předsedkyně poroty: Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE)

Členové poroty: Eva Rolečková (SR NFJL), Pavel Fischer (diplomat), Jiří Mihola (PSP ČR), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR)

   Autoři se ve svých pracích mohou zaměřit na současné politické, sociální, právní, administrativní, ekonomické výzvy, jimž čelí česká společnost a demokracie. Hodnocená práce by měla poukázat na aktuální problémy, otázky a hledat na ně odpovědi.
   Dále se autoři mohou zaměřit na posouzení etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kritérií společenského systému v České republice, vývoj a problémy stranického systému, stav a problémy občanské společnosti, vztah mezi občanskou společností a politikou, vývoj české společnosti v mezinárodním kontextu, zejména ve vztahu s Evropskou unií, problematiku médií a informační společnosti, etiku v rámci společenského systému apod.

Odevzdání práce: Vytištěnou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40 - 70 normostran na dané téma je třeba zaslat do 30. 6. 2018 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsaným prohlášením o jejím původu na adresu níže. Elektronicky práci, přihlášku a prohlášení zašlete na fondlux[at]fondlux.com.

Nadační fond Josefa Luxe
Dvořisko 37
565 01 Choceň

Vyhlášení výsledků: 1. října 2018 prostřednictvím emailu a následné předání ceny

vyhlášení Ceny
plakát


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24