Konference Člověk a média - "Hodnotný program"


Jednou za půl roku se Centrum Mariapoli ve Vinoři stává svědkem odborných přednášek a diskusí těch, koho problematika médií zajímá. Nemusejí to být nutně pouze lidé pracující v médiích. Letos se ke spolupráci připojily dvě instituce: Vyšší odborná škola publicistiky v Praze a Konrad-Adenauer-Stiftung...

Celý článek

fotografie ze setkání

23.4.2005

 
  Konference Člověk a média - "Hodnotné (i)noviny"


7. konference v rámci cyklu Člověk a média se konala 23. října v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři.

Celý článek

fotografie

23.10.2005

  Seminář na Velehradě

Ve dnech 11.-13. listopadu 2005 se hnutí Křesťan a práce podílelo na uspořádání semináře na Velehradě s mezinárodní účastí na téma: „Rostoucí propast mezi bídou a bohatstvím – hrozba pro zaměstnance a sociální dialog v Evropě. Je možno najít spravedlivé řešení?“

Na semináři se sjelo 174 účastníků ze sedmi zemí (ČR, Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, Belgie a Anglie).

Pozvání přijala také předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe, Věra Luxová. Vystoupila s příspěvkem Kultura dávání – Postavme se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoliv formu. Hovořila o kultuře dávání inspirované evangeliem a o působení manžela Josefa Luxe ve vrcholné politice. Představila také nadační fond navazující na myšlenky, které se snažil Josef Lux během svého působení ve veřejném životě uplatňovat.

Seminář se setkal s nečekaným zájmem a byl účastníky velmi pozitivně hodnocen. Přinesl řadu nových převážně neznámých informací a náměty, jak čelit růstu majetkových rozdílů ve světě i u nás.

Podrobnosti na www.hkap.cz

fotografie

11.-13.11. 2005

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24