Výsledky soutěže školních časopisů pro rok 2004, Praha

 

Dne 10. listopadu 2004 se konalo v Praze vyhlášení výsledků 3. Ročníku Soutěže o nejlepší školní časopis, pořádané Nadačním fondem Josefa Luxe. Proběhlo pod patronací ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody v budově jeho ministerstva, v Černínském paláci na Hradčanech v reprezentačních prostorách bytu Jana Masaryka.
Součástí vyhlášení bylo několik slov o nadačním fondu a jeho poslání, která pronesla předsedkyně správní rady fondu Věra Luxová; dále vzpomínka na Josefa Luxe u příležitosti 5. Výročí jeho odchodu, několik slov o historii paláce a prohlídka bytu Jana Masaryka i pracovny ministra zahraničí. Nechyběla ani malá tisková konference s ministrem, kde si žáci a studenti mohli ověřit svou pohotovost v kladení novinářských otázek "na tělo." A jako už tradičně - při malém občerstvení byla příležitost k diskusi a tentokrát i prohlídka konkurenčních tiskovin. Původně plánovaná beseda s moderátorem BBC a ČT Václavem Moravcem se pro jeho onemocnění a hospitalizaci nemohla uskutečnit.
Hlavním bodem programu bylo předání cen a hodnocení letošního ročníku soutěže. Porota pracovala ve složení: Eva Rolečková, RNDr. Irena Sargánková, a ing. Jiří Kratochvíl. Hodnotila celkem 54 časopisy v kategorii základních škol a 17 časopisů škol středních. V hodnocení jsem byla nucena konstatovat, že úroveň časopisů základních škol zůstala podobná roku předcházejícímu, ale úroveň časopisů středních škol celkově poklesla, více se přiblížila bulvárnímu tisku. Navzdory tomu udělila porota v kategorii středních škol dvě třetí ceny, neboť úroveň oceněných čtyř časopisů byla výrazně vyšší než dalších následujících.
Porota hodnotila především invenci, snahu jít pod povrch skutečnosti a nacházet nové cesty a způsoby vyjádření, odvahu, vkus a grafiku (nikoli nákladnost provedení). Hodnocena byla jako obvykle pouze dvě poslední ze zaslaných čísel.
První cena v obou kategoriích je dotována 20 tisíci Kč, druhá 15 tisíci, třetí 10 tisíci Kč. Přitom na základě dohody NFJL s Královéhradeckým a Pardubickým krajem je oceněným školám z těchto krajů částka z krajských fondů zdvojnásobována.
Překvapením letošního ročníku bylo, že se neumístily moravské školy. Porota se nesnažila vyvážit oceněné podle regionálního či zemského principu, hodnotila skutečně jen úroveň tiskovin. Za NFJL si dovolím vyjádřit přání, aby moravské školy v příštím ročníku ztrátu vyrovnaly.

Eva Rolečková
V Praze dne 22. 11. 2004

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24