Prohlášení k Projektu podpory etického vzdělávání KHK

My, níže podepsaní představitelé politických stran v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, oceňujeme dosavadní přínos Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje realizovaného v letech 2003 a 2004. Považujeme ho nadále za velmi aktuální
a potřebný. Proto tímto společným prohlášením vyjadřujeme vůli poskytovat uvedenému projektu v našem kraji politickou a finanční podporu i pro následující volební období. Budeme společně dbát o jeho dlouhodobý rozvoj tak, aby především školy a organizace usilující o etickou výchovu dětí a mládeže měly jistotu podpory Královéhradeckého kraje pro tuto nezbytnou činnost.

V Hradci Králové 30. 09. 2004

Petr Kuřík (předseda klubu zastupitelů za ODS)
Ing. Vladimír Derner (předseda klubu zastupitelů za 4K)
Ing. Vlastimil Prouza (předseda klubu zastupitelů za KSČM)
Ing. Otto Salač, CSc (člen klubu zastupitelů za ČSSD, předseda výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost)

 

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24