Výsledky Programu podpory EtV pro rok 2008:


   V letošním roce se do soutěže přihlásilo šest škol. Školy z Letohradu, Sušice a Prahy se věnují výuce EtV systematicky již několik let a jsou v této oblasti vzorové. Např. Letohradské soukromé gymnasium bylo vybráno MŠMT jako „celorepublikový příklad dobré praxe“ ve výuce EtV jako povinného předmětu. Záslužná je však i snaha ostatních škol o zavádění a rozšiřování této speciální výuky a nových metod. Všechny školy naplnily zadávací kritéria soutěže. Za přínosné pokládáme v této oblasti např. i úsilí školy z Lanškrouna, kde se výuku snaží obohatit o prvky EtV také v podmínkách učiliště. Vzhledem k výše uvedenému a ve snaze povzbudit soutěžící školy se SR NFJL rozhodla udělit všem první místo spojené se získáním nadačního příspěvku ve výši 20 tis. Kč a ještě tuto částku navýšit o 10 tis. Kč pro každou školu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kolárova 445
563 01 Lanškroun
e-mail:info@spslan.cz
Ing. Jaroslav Novák, ředitel školy


Církevní základní škola logopedická Don Bosco
Dolákova 555
181 00 Praha 8 – Bohnice
e-mail:skoladonbosco@iol.cz
Mgr. Daniela Špinková, ředitelka


Základní škola Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
Na Výběžku 118
460 15 Liberec 15
e-mail:mensikova@zsharcov.cz
Mgr. Miluše Menšíková, ředitelka


Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Václavské náměstí 1
Letohrad, 561 51
e-mail:lsg@lsg.cz
Ing. Jitka Macháčková, ředitelka


Základní škola a Mateřská škola Povrly,
okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

5. května 233
Povrly, 403 32
e-mail:zspovrly@volny.cz
Mgr. Jaroslava Najmonová, ředitelka


Základní škola Sušice
Komenského 59
324 13 Sušice, okres Klatovy
e-mail:pitrova@komenskeho.cz   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24