Výsledky Programu podpory EtV pro rok 2010:


Vyhodnocení programu podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 2010.

   V roce 2010 se do soutěže konané v rámci programu podpory přihlásilo devět škol. Všechny přihlášené školy naplnily požadovaná kritéria. Kromě těch, které se soutěže zúčastnily již v předcházejících letech, v tomto roce přibyly i tři nové: Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří a Základní škola Kolín V.

   NFJL disponoval pro rok 2010 k rozdělení částkou 105 tis. Kč. Rozhodovat o pořadí spojeném s udělením nadačního příspěvku nebylo snadné. Přihlášené školy by si totiž ocenění zasloužily všechny. Nakonec bylo správní radou uděleno sedm cen: jedno první, pět druhých a jedno třetí místo.

   Věříme, že se nám pro příští rok podaří získat dostatek prostředků, abychom mohli soutěž opakovaně vyhlásit a podpořit případně ještě vyšší počet škol, které se v etické výchově nezištně angažují pro dobro dětí i celé společnosti.

1. místo

Základní škola Sušice
Komenského 59
324 13 Sušice, okres Klatovy
e-mail:pitrova@komenskeho.cz
Mgr. Marie Pitrová, ředitelka školy


2. místa

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Park Petra Bezruče 697
698 01 Veselí nad Moravou
e-mail:skola@czsveseli.cz
Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy


Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
5. května 233
403 32 Povrly
e-mail:zspovrly@volny.cz
Mgr. Jaroslava Najmonová, ředitelka školy


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří
763 33 Štítná nad Vláří 417
e-mail:zsstitna@seznam.cz
Mgr. Josef Hnaníček, zástupce ředitele školy


Základní škola, Liberec, příspěvková organizace
Na Výběžku 118
460 15 Liberec 15
e-mail:mensikova@zsharcov.cz
Mgr. Miluše Menšíková, ředitelka


Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická
Dolákova 555
181 00 Praha 8 – Bohnice
e-mail:Inko@donbosco.cz
Mgr. Daniela Špinková, odpovědný zástupce školy


3. místo

Základní škola Kolín V.
Mnichovická 62
280 02 Kolín
e-mail:zs5@volny.cz
Mgr. Miroslava Průšová, ředitelka školy   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24