Stránky města Litomyšl  Stránky Smetanovy Litomyšle

  "Postavme se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoliv formu"

Ve dnech 30.11 - 2.12. 2001 se konaly

Dny Nadačního fondu Josefa Luxe

ve spolupráci s Městem Litomyšl a Smetanovou Litomyšlí, o.p.s.

plakát s programem - pozvánka na diskusi
pozvánka na přednášku RNDr. Grygara


  Pátek 30.11.2001

Panelová diskuse
o etických problémech v různých oblastech života společnosti. Besedy se zúčastníli zakladatelka fondu Věra Luxová, ekolog Martin Bursík, astronom Jiří Grygar, novinářka Olga Kopecká-Valeská, sociolog Lubomír Mlčoch, genetik Augustin Svoboda.
Moderátor: Jan Pokorný

Kongresový sál zámku, 10:00 hod

  Olga Kopecká-Valeská a Jiří Grygar  Martin Bursík a Jan Pokorný  Vstup do sálu 10 min. před začátkem diskuse  Kongresový sál zámku v Litomyšli  diskuse  diskuse
    když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek


Řád vesmíru a země
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara
Kongresový sál zámku, 15:30 hod

  Sál při přednášce RNDr. Jiřího Grygara  Věra Luxová a Jiří Grygar  RNDr. Jiří Grygar během své přednášky  Po přednášce byl prostor na dotazy  Věra Luxová a Jiří Grygar
   když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek


Mše svatá
Mši celebroval kardinál Miloslav Vlk.
Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, 17:45 hod

  Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže  kardinál Miloslav Vlk
   když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek

  Sobota 1.12.2001

"Zelená míle"
Film o zázracích v nás a okolo nás, o trestu, o justičním omylu i odpuštění. Tom Hanks v roli dozorce u cel odsouzených k smrti v americkém filmu z 1999.
Reřie Frank Darabont, scénář dle vlastního bestselleru Stephen King.
Čtyři nominace na Oskara!
Kino OKO, 16:00 hod

Koncert Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka
Koncert známého orchestru v příjemném prostředí jazzové kavárny.
Sál zámeckého pivovaru, 19:30 hod

  Zahájení koncertu Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka  Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka  Věra Luxová před začátkem koncertu  Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka  Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka  Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka
    když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek

  Neděle 2.12.2001

Benefiční koncert - zahajovací koncert festivalu Advent
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave"
Antonio Vivaldi: Zima z cyklu koncertů pro housle a orchestr "Čtvero ročních období"
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, KV 543

Účinkovali:
Petr Zdvihal - housle, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Leoš Svárovský
Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, 15:00 hod

  Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže - zahajovací koncert festivalu Advent  Zahájení prvního adventního koncertu  Věra Luxová zapaluje první svíci na adventním věnci  Pardubická filharmonie  Pardubická filharmonie  Pardubická filharmonie
    když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek


Film ze zlatého fondu světové kinematografie
Robert de Niro a Jeremy Irons v hlavních rolích koprodukčního historického velkofilmu o misionářích v Jižní Africe. Strhující příběh o pokání a střetu světské a církevní moci s touhou prostých lidí po životě a lásce.
Režie Roland Joffé, hudba Ennio Morricone (Zlatý glóbus), film byl v roce 1987 na festivalu v Cannes oceněn Zlatou palmou. České znění, projekce s besedou.
Kongresový sál zámku, 20:00 hod

  3.12. - 17.12.2001

"Cesty"
Výstava současného umění: M. Axmann, M. Šarše, M. Trizuljak, H. Horáčková, P. Štěpán. Vystavena jsou též díla věnovaná těmito umělci Nadačnímu fondu Josefa Luxe, které je možno zakoupit.

...více informací o autorech a ukázky jejich prací

  Novinářka Zdena Celá a Věra Luxová při zahájení výstavy  Jan Šimáček a Věra Luxová  Petr Štěpán, člen umělecké skupiny CorporaS představuje výstavu.  Radovan Lukavský zahájil výstavu recitací několika veršů  Radovan Lukavský zahájil výstavu recitací několika veršů  Radovan Lukavský zahájil výstavu recitací několika veršů  Pan Lukavský a Věra Luxová
    když podržíte myš nad obrázkem, zobrazí se popisek

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24