Celé znění projektu podpory etického vzdělávání


PROJEKT PODPORY ETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2009 - 2012


    Zlepšení etického prostředí považuje Rada Královéhradeckého kraje za jednu ze svých nejdůležitějších priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny většiny negativních společenských jevů.
    Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 a 2012. Rada Královéhradeckého kraje si uvědomuje, že hodnotová orientace je do značné míry vždy otázkou svobodné volby. Tento projekt tedy vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), Etickým fórem ČR (EF ČR) a Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL) v těchto krocích:

1. Seznámení s možnostmi etické výchovy (EtV) metodou výuky Roberta Roche Olivara a etickými aspekty práce ve veřejné správě.

4x Přednášky s možností diskuse pro odpovědné představitele a úředníky kraje. (EF ČR) Motivační přednášky pro ředitele a učitele základních a středních škol v pověřených městech s rozšířenou působností v sídlech okresů. 4x (EF ČR)

2. Připojení k programu podpory pro základní a střední školy vyhlášených NFJL

Královéhradecký kraj se připojí k ´Programu podpory etické výchovy´ vyhlašovanému NFJL tím, že poskytne za obdobných podmínek školám úspěšným v tomto programu, které sídlí na území Královéhradeckého kraje, finanční příspěvek ve stejné výši, v jaké jej školy obdrží od NFJL. Zdvojnásobí tak objem podpory poskytnuté školám v rámci uvedeného programu. Tuto podporu poskytne školám po předložení smlouvy o poskytnutí příspěvku od NFJL. V případě potřeby poskytne Královéhradecký kraj NFJL organizační a technickou pomoc při realizaci uvedeného programu, a to především prostřednictvím školského odboru. Dále poskytne součinnost při slavnostním vyhlašování výsledků programu.

3. Podpora vzdělávání

Na základě žádosti poskytne Královéhradecký kraj výchovným a vzdělávacím subjektům působícím na svém území příspěvek na speciální vzdělávání (kurzy pro vyučující EtV pořádané EF ČR) ve výši 50 % kurzovného, nebo tento poskytne přímo pořadateli.

4. Finanční podpora KEV při PdF UHK

Účelem je podpořit organizaci, propagaci a rozšiřování přípravy pedagogů pro výuku EtV v KHK a další akce, které podporují její rozšíření (rozšiřující kurzy pro absolventy základního kurzu, přednášky a semináře propagující EtV v regionu, metodická pomoc při jejím zavádění atd.).

Projekt je zaměřen především k mládeži, kterou pokládají představitelé kraje za „největší rozvojový kapitál “ jim svěřeného regionu.

Motto: Královéhradecký kraj – kraj, který etické jednání považuje za nutný předpoklad své budoucí prosperity.   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24