Rodina v médiích


Pod tímto názvem se konalo čtvrté pokračování cyklu konferencí "Člověk a média" pořádaných Hnutím fokoláre ve spolupráci s občanským sdružením Pontes a za podpory Nadačního fondu Josefa Luxe. Proběhlo 24. dubna 2004 v Centru Mariapoli ve Vinoři.
Asi třicet účastníků, mediálních pracovníků i laické veřejnosti, diskutovalo na nesnadné téma vzájemného vztahu rodiny k médiím a médií k rodině. Jak z diskuse vyplynulo, je to námět vysoce aktuální, vskutku ožehavý a zároveň v mnohém těžko uchopitelný.
Hlavní referát přednesl šéfredaktor časopisu Naše rodina a bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek. Názvem své přednášky "Kdo není ‚in', je ‚out'" chtěl upozornit - na základě své vlastní zkušenosti otce a vychovatele - na fakt, že média dnes rozhodujícím způsobem formují lidi, a zejména děti, a určují jejich životní postoje více než rodina či jakékoli jiné tradice.
Hovořil mimo jiné o svém prvním setkání s obsahem jistého časopisu, který je určen dospívajícím. Jeho obsah byl pro něj natolik šokující, že zvažoval podání trestního oznámení na vydavatele. Je smutnou vizitkou naší společnosti, že bulvár zaplnil veškeré místo tiskovin určených této věkové kategorii a ve velkém převzal místo "vychovatele".
Samostatnou kapitolou je vliv televize, která se posunula do samého centra v životě rodiny, a plánování rodinného času se mnohdy děje v závislosti na jejích programech. Televizní reklamní slogany se často stávají součástí slovníku našich dětí. To, co televizi "přebývá" na informacích typu černá kronika, to se jí nedostává na objektivnosti a úplnosti zpravodajství. Některé typy informací, které by mohly být pro rodinu užitečné nebo dokonce potřebné (např. ze sociální sféry, z oblasti pěstounské a náhradní rodinné péče aj.), chybí téměř úplně.
Záleží na každé jednotlivé rodině, jak se dokáže s vlivem televize vyrovnávat. V hlavním referátu i v diskusi zazněly také pozitivní příklady o tom, že lze její rozporuplné působení eliminovat nebo ji dokonce zapojit do role spoluvychovatele. Záleží především na důslednosti rodičů a na množství času investovaného do rozhovorů s dětmi o podnětech vyvolaných sledováním televizních pořadů.
S problematikou práce soukromého rádia seznámila účastníky konference Kateřina Ponížilová-Koutová, šéfredaktorka zpravodajství rozhlasové stanice Petrov z Brna. Jak řekla, jejich stanice se sama označuje za konzervativní a její cílovou skupinou jsou lidé středního věku. V Brně patří k nejposlouchanějším. Je chvályhodné, že těchto výsledků nedosahuje podbízivým komerčním přístupem, ale solidností jejich postoje k posluchačům.

Cyklus konferencí "Člověk a média" je zatím menším, ale nesmírně pozitivním přínosem ke kultivaci našeho mediálního prostředí. Je o to cennější, že u nás dosud chybí systematická mediální výchova, která by zejména mladým lidem pomohla orientovat se v informacích poskytovaných sdělovacími prostředky a objektivně je vyhodnocovat. V některých jiných zemích Evropské unie je tento obor samozřejmou součástí školní výuky.
Z konferenčních příspěvků jsou sestavovány sborníky, které je možno na požádání získat v redakci Nového města.

 

Jiří Kratochvíl   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24