Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním

Program je vyhlášen ve snaze podpořit zlepšení informovanosti pacientů s hemato-onkologickým onemocněním a jejich blízkých. Do programu se mohou přihlásit subjekty systematicky pracující na zlepšování informovanosti pacientů s hemato-onkologickou malignitou a jejich blízkých. Zlepšení informovanosti by mělo být zaměřeno na informace o podstatě onemocnění, diagnostice a léčbě. Dále zlepšení informovanosti a orientace v možnostech sociální a duchovní podpory. Další možností zlepšení informovanosti je zprostředkování kontaktů na pacientská sdružení. Aktivní účast či organizování vlastních seminářů a setkání pro pacienty.

Způsob přihlášení:

Do programu se mohou přihlásit zdravotnická zařízení lůžková i ambulantní ošetřující pacienty s hemato-onkologickými diagnózami na území České republiky. Dále neziskové organizace přímo pracující na zlepšování informovanosti pacientů s hemato-onkologickými malignitami. Přihlášeny mohou být programy nově vznikající stejně tak i projekty již fungující.

V přihlášce musí být uvedeno:

- název, adresa a kontakt na pracoviště žadatele či organizaci
- jméno odpovědného zástupce
- koncepce programu
- číslo účtu
- souhlas se zveřejněním informace o poskytnutí případného nadačního příspěvku


Předpokládaná činnost ke zlepšení edukace pacientů:

- vysvětlování konkrétních dotazů souvisejících s onemocněním, diagnostickým   postupem a léčbou
- edukace nemocných v otázkách ošetřovatelské domácí péče
- zprostředkování kontaktů na pacientské organizace
- zapojení do organizace setkání pacientů a seminářů pro pacienty a jejich blízké
- shromažďování a předávání informačních materiálů o jednotlivých chorobách,   vyšetřeních a léčebných postupech
- informace o možnostech získání různých pomůcek, o dietách, rehabilitaci


Kritéria hodnocení:

- počet zapojených pracovníků do projektu (případně rozsah úvazku)
- počet pacientů zapojených do programu
- aktivní činnost ve zlepšení edukace
  (vydávání vlastních informačních materiálů, pořádání setkání pacientů…)
- aktivní spolupráce s ostatními subjekty
- přehlednost a komplexnost projektu


Termín k odevzdání projektu:

Do 31.7.2008 zaslat poštou nebo e-mailem na níže uvedený kontakt.

Způsob hodnocení:

Ohodnoceni budou žadatelé, kteří vyhoví zadání tohoto programu. Celková částka, kterou Nadační fond Josefa Luxe podporuje tento program je 100 000 Kč. Tato částka bude rozdělena mezi přihlášené subjekty, dle kvality jednotlivých projektů.
O příspěvku rozhodne správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe dle výše uvedených kritérií do 30. 11. 2008.

Koordinátor programu:

Josef Lux
Korespondenční adresa:
Nadační fond Josefa Luxe
Dvořisko 37
Choceň 565 01
e-mail: lux@fondlux.cz

Cílem programu je zlepšení informovanosti pacientů a jejich blízkých a jejich větší zapojení do procesu léčby náročného onemocnění. Dalším cílem je systematické zlepšování psychologické, duchovní i sociální podpory zapojením pacientů a jejich blízkých do pacientských sdružení a účasti na setkáních s lidmi s podobnými životními osudy.


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24