Výsledky Programu podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním

  Na podzimním zasedání správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe dne 5. října 2008 byl vyhodnocen „Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním“. Pro kvalitu všech přihlášených programů a finanční možnosti nadačního fondu byla navýšena částka dotující tento program na 150 000 Kč.

Vyhodnocení programu:

II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové
získává nadační dar 80 000 Kč na pokračování projektu „Zlepšení edukace ambulantních pacientů oddělení klinické hematologie“.

Občanské sdružení LYMFOM HELP Praha
získává nadační dar 25 000 Kč na realizaci projektu „Zvýšení informovanosti pacientů s maligními lymfomy v nemocnicích“.

Občanské sdružení Diagnóza CML Praha
získává nadační dar 25 000 Kč na program „Edukace pacientů, jak žít s chronickým onemocněním“.

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
získává dar ve výši 20 000Kč, účelově vázaný na vytvoření brožury pro pacienty s konkrétním hemato-onkologickým onemocněním.

   Správní rada nadačního fondu byla potěšena zlepšováním úrovně mimolékařské péče o pacienty s hemato-onkologickým onemocněním a zvláště ocenila práci občanských sdružení.   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24