Soutěž o nejlepší školní časopis pro rok 2002 - vyhodnocení


Po zkušenostech z předcházejícího ročníku jsme se rozhodli podpořit praktické aktivity škol prostřednictvím vypsaných cen za nejlepší školní časopis. Naším cílem bylo pomoci těm školám, které podporují získávání zkušeností při vlastní tvorbě tiskovin i s osvojováním si etických pravidel žurnalistiky. Soutěž jsme vypsali pro střední školy a informace o ní jsme distribuovali prostřednictvím odborů školství krajských úřadů. Zájem nás příjemně překvapil. Zúčastnilo se celkem 17 středních škol a ještě 5 škol základních, které chtěly své tiskoviny poslat alespoň pro informaci.

Porota pracovala ve složení: Eva Rolečková, Irena Sargánková, Jiří Kratochvíl.
Ocenila odpovědnou a obětavou práci školních redakcí i pedagogického vedení. Vzhledem k vysoké úrovni příspěvků se rozhodla udělit dvě první, tři druhé a dvě třetí ceny. Čtyřem základním školám, které hodnotila mimo soutěž, udělila se souhlasem správní rady NFJL čtyři čestná uznání v podobě knižního daru.

Vítězové i adepti čestných uznání byli pozváni na slavnostní vyhodnocení, které proběhlo 4. 12. 2002 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze.

Na akci byli pozváni zástupci pedagogického sboru (ředitelé, pedagog zodpovědný za časopis) spolu s delegacemi cca 3 žáků, kteří se podílejí na práci redakčních rad. Nad akcí převzal záštitu člen Čestného výboru NFJL, ministr pro informatiku Vladimír Mlynář. Uskutečnila se za podpory předsedy Parlamentní komise pro sdělovací prostředky Jaromíra Talíře, který v úvodu pozdravil účastníky a vyjádřil uznání tomuto druhu činnosti. Předsedkyně Správní rady NFJL Věra Luxová představila cíle a poslání fondu, Vladimír Mlynář pohovořil o svém vztahu k nakládání s informacemi a žurnalistické odpovědnosti. Svou podporu mediální výchově vyjádřila také Michaela Šojdrová, místopředsedkyně parlamentního výboru pro vzdělávání, která slavnostní odpoledne rovněž navštívila. Práci poroty a výsledky soutěže shrnula za porotu Eva Rolečková, ceny a uznání předali zástupcům škol Věra Luxová a Vladimír Mlynář.

Přítomní pak vyslechli přednášku doc. Jana Jiráka z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zúčastnili se poté i zajímavé diskuse.


Výsledky:

1. místo:

Střední zdravotnická škola Trutnov
(časopis Krvinka)

Gymnázium Český Těšín (časopis Hugo)

2. místo:

Gymnázium Příbram
( časopis TOGyP - Typický obdivovatel gymnázia Příbram)

Gymnázium Táborská Brno (časopis Golem)

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola České Budějovice (časopis Podlavičník)

3. místo:

Biskupské gymnázium Ostrava
(časopis TNT - Totálně nukleární tiskovina aneb Škola brzy vybuchne)

Střední odb. škola sociální u Matky Boží v Jihlavě (časopis Čtení pro mladé)


Uznání:


ZŠ Krouna za vysokou etickou i obsahovou úroveň školního časopisu Škrob

ZŠ Příbram VIII. za velmi dobou úroveň obsahu i grafiky školního časopisu Tužkoviny

ZŠ Podhájí 291, Uherský Brod za koncepční práci v oblasti mediální výchovy a velmi dobrou úroveň školního časopisu Podhájník

Zvláštní škola a Praktická škola Pardubice za záslužnou práci s dětmi v oblasti písemného a grafického vyjadřování

Zájem o první ročník soutěže předčil očekávání. Kvalita příspěvků svědčila vesměs o snaze dělat čtivé a nápadité tiskoviny s vysokým osobním nasazením přispěvatelů. Porota upozornila pouze na problematičnost uveřejňování nepodepsaných materiálů a skrývání se za anonymitu. V některých případech upozornila na obhroublost a bulvární tendence, jinde na užívání snazších žurnalistických žánrů, vesměs však nikoli u oceněných příspěvků. Naopak ocenila práci redakčních rad a šéfredaktorů, kteří dokázali zaujmout a inspirovat široký okruh přispěvatelů z řad svých spolužáků.
Závěry byly inspirací pro vyhlášení soutěže v roce 2003.

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24