Soutěž o nejlepší školní časopis pro rok 2002 - kompletní znění

Soutěž je určena středním školám.

Způsob přihlášení:

Do soutěže mohou školy přihlásit svůj žákovský časopis nejpozději do 10.6.2002.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory časopisu z jiných zdrojů
- nejméně dvě čísla časopisu řádně opatřeného tiráží
- okruh tvůrců

Kritéria hodnocení:


- obsah: propojení nápaditosti a svěžesti listu se seriózností, ověření informací, prostor pro odlišné názory, koncepční návaznost materiálů, pravidelné rubriky, žánrová a stylová pestrost, otevřenost, formální úroveň příspěvků, práce s prostředky mediální výchovy, aktuálnost a vazba na problematiku života konkrétní školy, ulice, města
- tradice listu: přednost budou mít listy s delší tradicí, protože jsou dokladem péče školy, ale šanci mají i kvalitní začínající časopisy
- úroveň grafiky: spojení atraktivity se vkusem, vazba na koncepční charakter listu

Poskytnutí příspěvků:

Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 30. 11. 2002. Tři vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle pořadí 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na výdaje spojené se školním časopisem.

Koordinátor programu:

Mgr. Eva Rolečková
e-mail: roleckova@fondlux.cz
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24