Vyhodnocení Soutěže o nejlepší školní časopis pro rok 2003

V roce 2003 pořádal Nadační fond Josefa Luxe 2. ročník soutěže o nejlepší školní časopis. Byla v tomto roce vypsána ve dvou kategoriích - pro základní a střední školy. Tříčlenná porota ve složení Eva Rolečková, ing. Jiří Kratochvíl a RNDr. Irena Sargánková hodnotila celkem 51 časopisů škol základních a 20 časopisů škol středních. Do hodnocení nebyl zařazen časopis Základní školy a Mateřské školy Drahotuše, Hranice IV., která v rozporu s regulemi poslala jen jeden časopis. Porota se dále shodla, že by bylo obtížné porovnávat s ostatními časopis Scarabeus Gymnázia čs. exilu z Ostravy - Poruby, který není časopisem jedné školy, má profesionální zázemí a širší okruh přispěvatelů. Rádi bychom v příštích letech navázali s tímto gymnáziem bližší spolupráci, ale rozsahem, záběrem i organizací nemohla být tato tiskovina podle názoru poroty měřena s ostatními školními časopisy.
Porota hodnotila především kreativitu, etický obsah, pestrost ve výběru témat i žánrovou pestrost, kvalitu příspěvků i grafiky, spjatost se životem školy.
Po zvážení těchto kriterií porota rozhodla takto:

  Výsledky Soutěže o nejlepší školní časopis pro rok 2003

Kategorie základních škol:

1. místo
Základní škola v Krouně, 539 43 Kroun 303

2. místo
1. ZŠ Plzeň, Západní 18, 32326 Plzeň

3. místo
Základní škola J. K. Tyla, Tylova 2391, 397 01 Písek


Kategorie středních škol:

1. místo
Gymnázium Český Těšín, Frýdecká 30, 737 01 Český Těšín

2. místo
Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava

3. místo
Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa


Uznání obdržely:

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Husova 3, České Budějovice

Základní škola Chotoviny

Gymnázium Uherské Hradiště, Veletržní 218
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24