Soutěž o nejlepší školní časopis pro rok 2005 - kompletní znění

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: pro základní a střední školy.

Způsob přihlášení

Do soutěže mohou školy přihlásit svůj žákovský časopis nejpozději do 30. 6. 2005 na adresu koordinátorky:


Mgr. Eva Rolečková

Lohniského 869/16

152 00 Praha 5

Termín přihlášení je závazný.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory časopisu z jiných zdrojů
- nejméně dvě čísla časopisu řádně opatřeného tiráží
- okruh tvůrců
- informaci o tradici listu

Kritéria hodnocení pro základní školy:

- snaha o orientaci v morálních hodnotách, žurnalistický charakter tiskoviny (ne pouhý soubor slohových prací), sepjetí se školou, literární úroveň příspěvků, svěžest a pestrost, prostor pro seriózně kritické příspěvky, nápaditost textová i grafická


Kritéria hodnocení pro střední školy:


- obsah: snaha o orientaci v morálních hodnotách, propojení nápaditosti a svěžesti listu se seriózností, ověření informací, prostor pro odlišné názory, koncepční návaznost materiálů, pravidelné rubriky, žánrová a stylová pestrost, otevřenost, formální úroveň příspěvků, práce s prostředky mediální výchovy, aktuálnost a vazba na problematiku života konkrétní školy, ulice, města
- tradice listu: přednost budou mít listy s delší tradicí, protože jsou dokladem péče školy, ale šanci mají i kvalitní začínající časopisy
- úroveň grafiky: spojení atraktivity se vkusem, vazba na koncepční charakter listu


Poskytnutí příspěvků:


Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2005. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle umístění na prvním, druhém nebo třetím místě 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na výdaje spojené se školním časopisem.

Kontaktní osoba a koordinátor programu:


Mgr. Eva Rolečková
e-mail: roleckova@fondlux.cz
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24