Program podpory Etické výchovy pro rok 2002 - kompletní znění


Vyhlašuje se jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají tři nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

Způsob přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit základní i střední školy, nejpozději do 10.6.2002.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- popis způsobu výuky etické výchovy umožňující použití hodnotících kritérií
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory z jiných zdrojů

Kritéria hodnocení:


- procento žáků zapojených v rámci předmětu etická výchova
- rozsah, organizace a kvalita výuky předmětu
- speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět
- provázanost etické výchovy s ostatními předměty
- informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky etické výchovy
- kladné reference veřejných institucí či jiných autorit

Poskytnutí příspěvků:

Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2002. Tři vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle pořadí 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na mzdové výdaje pro vyučující etické výchově, jejich školení, či jiné ve smlouvě dohodnuté výdaje. Příjemcem příspěvku může být i nezisková organizace působící ve prospěch v soutěži úspěšné školy.

Koordinátor programu:


Mgr. Jan Šimáček
e-mail: simacek@fondlux.cz
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24