Program na vytvoření analýzy péče o nemocné leukémií - vyhodnocení

O program projevilo zájem celkem šest účastníků. K 30. 11. 2001 se však formálně přihlásili pouze dva. Ti byli odměněni symbolickými dvěmi a půl tisíci korunami a vyzváni k pokračování v práci na výsledné studii.

Účastníky druhého kola soutěže se stali:

1.) Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Nadací HAIMAOM.
Na projektu pracuje skupina lékařů, psychologů a zdravotních sester převážně z HOK FNO v čele s přednostou HOK FNO a předsedou Nadace HAIMAOM prof. MUDr. K. Indrákem, DrSc.


2.) Oldřich Ďurech
(student 6. ročníku psychologie na FF UK v Praze a 5. ročníku kombinovaného studia náboženských nauk na Katolické TF UK v Praze, herní terapeut na Hematologickém oddělení 2. dětské kliniky FN Motol.) Garanty projektu jsou Doc. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vedoucí lékař Hematologického oddělení 2. dětské kliniky FN Motol) a PhDr. Jaroslav Šturma (čelní představitel dětské klinické psychologie v ČR).   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24