Program na vytvoření analýzy péče o nemocné leukémií - vyhodnocení

Koncem srpna 2001 byl vyhlášen "Program podpory na vytvoření analýzy péče o nemocné leukémií." Cílem programu bylo zmapovat pomocí analýzy dnešní situaci v otázce péče o nemocné leukémií a následné podpory v době rekonvalescence. Analýza měla obsahovat tři základní body (informovanost veřejnosti; možnosti pacienta a jeho blízkých; závěry ze studie vyplývající), které nám mají pomoci se zorientovat v dnešní situaci.
Z prvního kola, které bylo ukončeno k 30. 11. 2001, postoupili dva zpracovatelé, kteří byli vyzváni k pokračování v práci na výsledné studii.
Účastníky druhého kola soutěže se stali:

1.) Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Nadací HAIMAOM.
Na projektu pracovala skupina lékařů, psychologů a zdravotních sester převážně z HOK FNO v čele s přednostou HOK FNO a předsedou Nadace HAIMAOM prof. MUDr. K. Indrákem, DrSc.

2.) Oldřich Ďurech (student 6. ročníku psychologie na FF UK v Praze a 5. ročníku kombinovaného studia náboženských nauk na Katolické TF UK v Praze, herní terapeut na Hematologickém oddělení 2. dětské kliniky FN Motol.) Garanty projektu byli Doc. MUDr. Jan Starý, DrSc. (vedoucí lékař Hematologického oddělení 2. dětské kliniky FN Motol) a PhDr. Jaroslav Šturma (čelní představitel dětské klinické psychologie v ČR).

Výslednou studii jsme obdrželi pouze od týmu řešitelů z Hemato-onkologické kliniky v Olomouci. Jejich kvalitní práce byla odměněna 45 000,- Kč. Na základě této analýzy vznikla užší spolupráce mezi klinikou a nadačním fondem.


Na podzim 2002 došlo v Olomouci k setkání zástupců Nadačního fondu s představiteli Hemato-onkologické kliniky a nadace HAIMAOM. Při této schůzce jsme projednali se zástupci kliniky vydaní informačních materiálů pro pacienty s hematologickými onemocněními. Jejich obsahem bude pojednání o nádorovém onemocnění, příznacích nemoci, možnostech léčby, stravovacím režimu, životním stylu, možnostech psychologické podpory a kontaktech. Budou obsahovat i malý slovníček odborných pojmů a obrazovou dokumentaci. Od vydání si slibujeme zlepšení informovanosti pacientů a jejich blízkých, kteří mnohdy žijí s neznalostí zabarveným obrazem o hematologických onemocněních.

Dalším našim záměrem je podpora poskytování pomoci pacientům a jejich blízkým v psychoterapeutických skupinách.


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24