Výsledky Programu podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním  Program byl vyhlášen ve snaze podpořit subjekty systematicky pracující na zlepšení psychologické a duchovní podpory pacientů se závažným hemato-onkologickým onemocněním a jejich blízkých. Do programu se mohly přihlásit neziskové organizace, systematicky pracující na zlepšování informovanosti pacientů s hemato-onkologickou malignitou a jejich blízkých. Zlepšení informovanosti mělo být zaměřeno na informace o podstatě onemocnění, diagnostice a léčbě, dále zlepšení informovanosti a orientace v možnostech sociální a duchovní podpory. Další možností byla aktivní účast či organizování vlastních seminářů a setkání pro pacienty.

Kritéria hodnocení:

  • počet pacientů zapojených do projektu
  • personální zajištění projektu
  • dlouhodobá udržitelnost projektu
  • rozsah aktivně poskytované přímé psychologické, duchovní a sociální pomoci pacientům
  • spolupráce s odborníky z oborů psychologie, sociálních služeb a medicíny
  • spolupráce s ostatními subjekty z neziskového sektoru
  • spolupráce se zdravotnickými zařízeními pečujícími o hemato-onkologické nemocné
  • přehlednost a komplexnost projektu
K přihlášení do programu podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním bylo osloveno 14 neziskových organizací. Reagovalo 6 subjektů a 3 se fakticky přihlásily se svými projekty.

Všechny tři projekty splnily zadání programu a získaly nadační příspěvek.

Lymfom Help, o.s.
Od roku 2005 systematicky pracuje na podpoře pacientů onemocnělých maligním lymfomem a jejich blízkých. Podpora byla požadována na Publikační a informační činnost.

Lymfom Help z přiděleného příspěvku bude financovat vydávání pravidelně vydávaného bulletinu, kde jsou publikovány aktuální informace o léčbě a pacientských aktivitách. Dále bylo podpořeno vydání informační příručky o stravování během léčby, která vyjde nákladem 3000ks.

Lymfom Help, o.s. obdrželo nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč.

Amelie, o.s.
Od roku 2006 je cílem Amelie rozvíjet odbornou psycho-sociální pomoc onkologicky a jinak nemocným a jejich blízkým. Podpora byla požadována na projekt: Dobrovolníci Amelie na hemato-onkologické ambulanci VFN v Praze.

Akreditovaný dobrovolnický program vede Amelie od roku 2007. Od roku 2014 funguje dobrovolnická činnost na ambulanci VFN. Za rok 2014 bylo odpracováno celkem 302 dobrovolnických hodin při 2 400 kontaktech s nemocnými. Rozpočet projektu 45 000 Kč

Amelie, o.s. obdrželo nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč.

Diagnóza leukémie, z.s.
Je pokračovatelem o.s. Diagnóza CM fungujícího od roku 2006, které jsme v minulosti opakovaně podpořili. Jedná se o spolek oslovující nemocné leukémiemi, za účelem poskytování pomoci a zlepšování kvality života pacientů a jejich rodin. Podpora byla požadována na projekt regionálních setkání nemocných a blízkých v Praze, Olomouci a Brně v roce 2016. Jedná se o program přednášek odborníků s navazujícím neformálním setkáním lékařů, pacientů a jejich blízkých.

Diagnóza leukémie, z.s. obdržel nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč.

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24