Výsledky Programu podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním  V roce 2016 jsme oslovili s programem podpory hematologických pacientů a jejich blízkých 8 organizací zabývajících se psychosociální podporou pacientů s hematologickou malignitou. Do programu se přihlásili dva subjekty, které jsme podpořili již v roce 2015.

  Amelie, o.s. od roku 2006 poskytuje psychosociální pomoc dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. V roce 2016 jsme podpořili částkou 39 000Kč pokračování projektu „Dobrovolníci Amelie na hematoonkologické ambulanci VFN v Praze“. Akreditovaný dobrovolnický program vede Amelie od roku 2007. Od roku 2014 funguje dobrovolnická činnost na ambulanci VFN, kam docházejí dobrovolníci 4x týdně na 2-3 hodiny denně. Nadační příspěvek byl použit na vzdělávání dobrovolníků, koordinátora a supervize, výtvarný materiál a potřeby, výpisy z rejstříku trestů a občerstvení.

  Diagnóza leukémie, z.s. je pokračovatelem o.s. Diagnóza CML, které jsme v minulosti opakovaně podpořili. Organizace vzešla z iniciativy nemocných a je řízena představenstvem složeným z pacientek, které za sebou mají výjimečné zkušenosti. Cílem organizace je informační a právní podpora a pomoc pacientům s leukemiemi a jejich rodinám, zlepšování kvality života pacientů a zvyšování úrovně komunikace mezi pacienty a lékaři.
  V roce 2016 jsme spolek podpořili částkou 30 000Kč, určenou na projekt regionálních setkání nemocných a blízkých v Praze, Brně a v Ostravě konaných v roce 2017. Setkání jsou příležitostí k edukaci pacientů o současných trendech v léčbě a managementu nežádoucích účinků. Odborný program poskytuje nemocným a jejich blízkým příležitost nahlédnout do odborné problematiky ve sděleních přizpůsobených laickému publiku. Během diskuze mají účastníci možnost klást otázky, na které nebývá v ordinaci prostor.

V programu hodláme pokračovat i v roce 2017

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24