Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním  Program je vyhlášen ve snaze podpořit subjekty systematicky pracující na zlepšení psychologické a duchovní podpory pacientů se závažným hemato-onkologickým onemocněním a jejich blízkých. Finančně podpoříme zejména subjekty, které se dlouhodobě věnují práci s hemato-onkologickými nemocnými a jejich blízkými formou jejich doprovázení, poskytováním psychologické, duchovní a sociální podpory.

Způsob přihlášení

Do programu se mohou přihlásit neziskové organizace jejichž hlavní činností je podpora pacientů s hemato-onkologickým onemocněním.

V přihlášce musí být uvedeno:

- název, adresa a kontakt na žadatele
- jméno odpovědného zástupce
- koncepce programu
- číslo účtu
- souhlas se zveřejněním informace o poskytnutí případného nadačního příspěvku

Předpokládané činnosti žádajícího subjektu:

- systematické poskytování psychologické, duchovní a sociální podpory pacientům
  s hemato-onkologickým onemocněním a jejich blízkým
- zprostředkování a poskytování doplňujících informací ohledně onemocnění a jeho
  léčby, možnostech sociální podpory pacientům a jejich blízkým
- přímé či nepřímé doprovázení pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
- organizování setkání pacientů a seminářů pro pacienty a jejich blízké
- vlastní publikační činnost

Kritéria hodnocení:

- počet pacientů zapojených do projektu
- personální zajištění projektu
- dlouhodobá udržitelnost projektu
- rozsah aktivně poskytované přímé psychologické, duchovní a sociální pomoci
  pacientům
- spolupráce s odborníky z oborů psychologie, sociálních služeb a medicíny
- spolupráce s ostatními subjekty z neziskového sektoru
- spolupráce se zdravotnickými zařízeními pečujícími o hemato-onkologické
  nemocné
- přehlednost a komplexnost projektu

Termín k odevzdání projektu:

Do 30.9.2016 zaslat poštou nebo e-mailem na níže uvedený kontakt.

Způsob hodnocení:

Finančně podpořeni budou žadatelé, kteří vyhoví zadání tohoto programu. Celková částka, kterou Nadační fond Josefa Luxe podporuje tento program je 100 000 Kč. Tato částka bude rozdělena mezi přihlášené subjekty, dle kvality jednotlivých projektů. O příspěvku rozhodne správní rada Nadačního fondu Josefa Luxe dle výše uvedených kritérií do 30. 11. 2016. Finančně podpořený subjekt bude povinen do 31.12.2017 doložit využití prostředků v souladu se zněním vyhlášeného programu.

Koordinátor programu:

Josef Lux
Korespondenční adresa:
Říčky 110
Ústí nad Orlicí 56201
e-mail: lux@fondlux.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24