Program podpory projektů hodnotících úroveň médií - vyhodnocení a průběh


     Program byl vyhlášen na podporu projektů zabývajících se průběžným hodnocením úrovně vysílaných programů s ohledem na jejich společenskou prospěšnost, kvalitu, objektivitu a vyváženost poskytovaných informací u v ČR celoplošně působících televizí.

Tento program zůstal bohužel bez odezvy. Předpokládali jsme, že by mohl být zajímavý především pro studentské kruhy. Nepodařilo se nám však asi dostatečně zabezpečit jeho prezentaci a možná odradila i náročnost projektu ve vztahu k výši příspěvku 60.000 Kč. Protože snaha o kultivaci mediálního prostředí a mediální výchova zůstávají jednou z hlavních priorit nadačního fondu, budeme i nadále hledat způsoby, jak v této oblasti působit.


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24