Program podpory projektů hodnotících úroveň médií - kompletní znění


Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se průběžným hodnocením úrovně vysílaných programů s ohledem na jejich společenskou prospěšnost, kvalitu, objektivitu a vyváženost poskytovaných informací u v ČR celoplošně působících televizí.

Způsob podání žádosti:

Žádat o podporu svého projektu mohou organizace s právní subjektivitou, zejména školy a neziskové organizace a to nejpozději do 30.9. 2001. Žádost musí obsahovat:
- název a adresu žadatele
- jméno odpovědného zástupce
- IČO
- číslo účtu
- podrobný popis projektu umožňující použití hodnotících kritérií
- souhlas se zveřejněním informací o projektu včetně informace o poskytnutí případného nadačního příspěvku
- výše a způsob podpory z jiných zdrojů

Kritéria hodnocení projektů:

- kvalita metod přispívajících k objektivitě hodnocení programů
- způsob a rozsah prezentace výsledků pro veřejnost / např. v novinové rubrice rozšířeného deníku, internet, rozhlas…/
- počet a rozsah hodnocených programů
- délka hodnoceného období
- zázemí spolupracovníků, podporovatelů,sponzorů
kladné reference o žadateli, doporučení projektu k podpoře veřejnou institucí či uznávanou autoritou

Poskytnutí příspěvku:

Nadační fond rozhodne o udělení příspěvku žadateli na realizaci projektu nejpozději do 31.12.2001. Nejlépe hodnocený projekt může na základě smlouvy získat příspěvek až do výše 60 000 Kč. V případě úspěšné realizace projektu bude nadační fond podle svých možností a zájmu realizátora spolupracovat na jeho dalším rozvoji.

Koordinátor programu:

Mgr. Eva Rolečková
e-mail: roleckova@fondlux.cz
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24