Program péče o nemocné leukémií a jejich blízké - kompletní znění

V roce 2006 Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt „Zlepšení edukace ambulantních pacientů oddělení klinické hematologie“. Projekt předložily MUDr. Jaroslava Voglová, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči a vrchní sestra Vladimíra Pavlicová z II. Interní kliniky – oddělení klinické hematologie při Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Částkou 100 000 Kč jsme spolufinancovali vznik a provoz edukační poradny, kde na místě edukační sestry přímo v prostorách ambulance oddělení klinické hematologie pracuje v pracovní dny 4 hod denně zdravotní sestra pí. Dana Brojáčová. Ta aktivně vyhledává, shromažďuje, třídí a dále předává edukační materiály pro nemocné s hemato-onkologickým onemocněním. Dále udržuje a zprostředkovává nemocným kontakty na organizace pacientů zaměřené přímo na jednotlivá onemocnění.
V roce 2006 se Dana Brojáčová podílela na organizaci několika akcí pro pacienty a jejich blízké. 1. setkání organizace pacientů LYMFOM HELP v Hradci Králové, II. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v Poděbradech, 1. Ceslostátní setkání pacientů s lymfomy v Praze a Setkání klubu pacientů s mnohočetným lymfomem v Hradci Králové.
V neposlední řadě Dana Brojáčová poskytuje pacientům také další informace o charakteru onemocnění, ale i o dietách a přípravě na různá vyšetření. Učí nemocné aplikovat podkožní injekce, používat aplikační pera, přenosné pumpy pro dlouhodobé podkožní injekce a další speciální pomůcky. Ročně navštíví hematologickou ambulanci více jak 6000 pacientů, řada z nich opakovaně. Denně se dostaví na ambulanci průměrně 75 nemocných.

Program péče o nemocné leukémií a jejich blízké

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24