Soutěž o nejlepší reportáž ve školním časopise - kompletní znění

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: pro základní a střední školy.

Rozhodli jsme se pozměnit soutěž o nejlepší školní časopis vzhledem ke zkušenostem z ročníku 2005. Zdá se nám, že v časopisech, které jsme měli možnost hodnotit, ubývají složitější žurnalistické žánry, sdělení se zkracují a projevuje se zde vliv komerčních časopisů, jejichž úroveň není vždy vysoká. Chceme proto podpořit ty žáky a studenty, kteří se nebojí obtížnější žánr zkusit, a ty školy, které dávají takové odvaze prostor.

Způsob přihlášení:

Reportáž přihlašuje do soutěže škola. Údaje pro přihlášku zůstávají stejné. Přihláška nemusí obsahovat dvě čísla časopisu, pouze přihlašovatel (zástupce školy) stvrdí svým podpisem na přihlášce, že reportáž byla uveřejněna ve školním časopise, který vyšel nejméně dvakrát ve školním roce. Z jednoho čísla časopisu může soutěžit i více reportáží, případně více reportáží od jednoho autora. Autorem reportáže musí být žák nebo student školy. Přihlašovatel uvede v přihlášce jméno žáka (studenta) a titulek reportáže, případně ji viditelně označí. Přihláška musí obsahovat souhlas žáka (studenta) s přihlášením reportáže do soutěže. Soutěž se vyhlašuje pro základní i střední školy. Přihlášky do soutěže budou odevzdány na adresu koordinátora do 10. 6. 2006.

Mgr. Eva Rolečková
Lohniského 869/16
152 00 Praha 5

Termín přihlášení je závazný.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- titulek reportáže
- jméno, příjmení a věk žáka (studenta)
- souhlas žáka (studenta) s přihlášením reportáže do soutěže
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory časopisu z jiných zdrojů
- informaci o tradici listu

Kriteria hodnocení:

Hodnotí se literární úroveň textu, jazyková vytříbenost, výběr námětu a aktuálnost pojetí, promýšlení souvislostí, imaginace, schopnost orientace v problematice, odvaha překročit myšlenková klišé.

Poskytnutí příspěvků:

Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2006. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle umístění na prvním, druhém nebo třetím místě 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na výdaje spojené se školním časopisem.

Kontaktní osoba a koordinátor programu:

Mgr. Eva Rolečková
e-mail: roleckova@fondlux.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24