Upozornění pro základní a střední školy z Pardubického a Hradeckého krajeV minulých letech Pardubický a Hradecký kraj, v rámci svých projektů podpory EtV, zdvojnásobovaly úspěšným školám sídlících na svém území fondem poskytnutou částku a přinášely i další podporu. V letošním roce bude tato praxe v obdobné formě pokračovat v rámci níže zveřejněných krajských projektů.    


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24