Upozornění pro základní a střední školy z Pardubického, Hradeckého a Jihomoravského krajeV minulých letech Pardubický a Hradecký kraj, v rámci svých projektů podpory EtV, zdvojnásobovaly úspěšným školám sídlících na jejich území fondem poskytnutou částku. V letošním roce bude tato praxe v Pardubickém i Hradeckém kraji pokračovat. Jihomoravský kraj podpořil v tomto roce přímo program EtV. Úspěšným školám z Jihomoravského kraje proto nadační fond případnou odměnu zdvojnásobí automaticky.
    


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24