Upozornění pro základní a střední školy Královéhradeckého kraje


Možnost zdvojnásobení příspěvku uděleného NFJL a získání podpory pro vzdělávání pedagogů pro výuku EtV


Rada Královéhradeckého kraje na 7. schůzi dne 21. 5. 2003 schválila Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 / 2004.

V rámci tohoto projektu mají základní a střední školy Královéhradeckého kraje, které získají příspěvek od Nadačního fondu Josefa Luxe v rámci programů podpory EtV a školních časopisů, možnost získat příspěvek od Královehradeckého kraje ve stejné výši, jaký obdrží od NFJL. Dále mají možnost získat příspěvek na uhrazení kurzovného pro učitele EtV.

 


Úplné znění projektu:

 

 

PROJEKT PODPORY ETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO ROK 2003 A 2004

 

Zlepšení etického prostředí považuje Rada Královéhradeckého kraje za jednu ze svých nejdůležitějších priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny většiny negativních společenských jevů.
Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 a 2004. Rada Královéhradeckého kraje si uvědomuje, že hodnotová orientace je do značné míry vždy otázkou svobodné volby. Tento projekt tedy vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), Etickým fórem ČR (EF ČR) a Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL) v těchto krocích:

1. Seznámení s možnostmi etické výchovy (EtV) a metodou výuky Roberta Roche Olivara

1.1 Přednášky s možností diskuse pro odpovědné představitele a úředníky kraje.

1.2 Přednášky pro představitele obcí, zájmových a vzdělávacích institucí v pověřených městech s rozšířenou působností v sídlech okresů.

1.3 Motivační přednášky pro ředitele a učitele základních a středních škol
v pověřených městech s rozšířenou působností v sídlech okresů.

2. Připojení k programům podpory pro základní a střední školy vyhlášených NFJL

2.1 Královéhradecký kraj se připojí k ´Programu podpory etické výchovy´ a programu ´Soutěž o nejlepší školní časopis´ vyhlášených NFJL tím, že poskytne školám úspěšným v těchto programech, které sídlí na území Královéhradeckého kraje, finanční příspěvek ve stejné výši, jaký obdrží od NFJL. Zdvojnásobí tak objem podpory poskytnuté školám v rámci uvedených programů. Tuto podporu poskytne školám po předložení smlouvy o poskytnutí příspěvku od NFJL.
2.2 V případě potřeby poskytne Královéhradecký kraj NFJL prostřednictvím školského odboru organizační a technickou pomoc při realizaci uvedených programů.

3. Podpora vzdělávání

3.1 Na základě žádosti poskytne Královéhradecký kraj výchovným a vzdělávacím subjektům působícím na svém území příspěvek na speciální vzdělávání (kurzy pro vyučující EtV pořádané EF ČR) ve výši 50 % kurzovného.
3.2 V případě potřeby bude Královéhradecký kraj podporovat ve spolupráci s EF ČR
a UHK zajištění přiměřené dostupnosti vzdělávacích programů.
3.3 Na návrh EF ČR a NFJL zváží Královéhradecký kraj možnost podpory i dalších vzdělávacích a výchovných aktivit, jejichž program bude zaměřen na oblast etického (prosociálního) jednání.

Projekt je v první fázi zaměřen především k mládeži, kterou pokládají představitelé kraje za "největší rozvojový kapitál " jim svěřeného regionu.

Moto: Královéhradecký kraj - kraj, který etické jednání považuje za nutný předpoklad své budoucí prosperity.

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24