Upozornění pro základní a střední školy Pardubického kraje

Možnost zdvojnásobení příspěvku uděleného NFJL (viz. bod 2 projektu).

Rada Pardubického kraje schválila pro rok 2004 tento projekt podpory rozvoje etické výchovy na základních a středních školách Pardubického kraje:

 

Podpora etické výchovy (ETV) na základních a středních školách Pardubického kraje pro rok 2004
(neoficiální znění)

Zlepšení etického prostředí považuje Rada Pardubického kraje za jednu ze svých priorit působících pozitivně na příčiny většiny negativních jevů.
Rozhodla se proto vyhlásit projekt Podpory etické výchovy na základních a středních školách Pardubického kraje také pro rok 2004. Projekt tedy vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace se uskuteční ve spolupráci s neziskovými organizacemi Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL) a Etickým fórem ČR.


Projekt bude Pardubickým krajem realizován v těchto krocích:

1. Pardubický kraj bude nápomocen při uspořádání motivačních přednášek na téma ETV pro ředitele a učitele ZŠ a SŠ, starosty měst a obcí a další zájmové skupiny, v jejichž rámci budou seznámeni s metodou výuky ETV podle Roberta Roche Olivara a Ladislava Lencze.

2. Pardubický kraj seznámí školy na svém území s "Programem podpory etické výchovy" a "Soutěží o nejlepší školní časopis" vyhlášených NFJL pro rok 2004. Poskytne školám, které sídlí na území Pardubického kraje, úspěšným v těchto programech finanční příspěvek ve stejné výši, jaký obdrží od NFJL. Zdvojnásobí tak objem podpory poskytnuté školám v rámci uvedených programů.

3. Finanční příspěvky budou Pardubickým krajem v roce 2004 poskytovány až do vyčerpání max. celkové výše 100 tis. Kč.

4. V případě potřeby poskytne Pardubický kraj Nadačnímu fondu Josefa Luxe a Etickému fóru ČR prostřednictvím OŠMS KrÚ Pk organizační a technickou pomoc při realizaci uvedených programů.

5. Na návrh EF ČR a NFJL podpoří Pardubický kraj další vzdělávací a výchovné aktivity pro pět osob, jejichž program bude zaměřen na oblast etického (prosociálního) jednání.    


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24