Vyhodnocení programu podpory etické výchovy pro rok 2002Záštity letošního slavnostního vyhodnocení programu podpory etické výchovy, který vyhlásil pro základní a střední školy Nadační fond Josefa Luxe, se ujal hejtman Královéhradeckého kraje, ing. Pavel Bradík. V zasedací místnosti krajského úřadu v Hradci Králové se tak 10. října 2002 sešli protagonisté a hosté slavnostního aktu: hejtman ing. Pavel Bradík, vedoucí odboru kanceláře hejtmana ing. Tomáš Slavík, Svatava Odlová z oddělení všeobecného odborného a speciálního vzdělávání, předsedkyně NFJL Věra Luxová, koordinátor programu Mgr. Jan Šimáček, PhDr. Jan Šolc, předseda Etického fóra České republiky, a zástupci všech oceněných škol.
Hejtman Bradík vřelými slovy podpořil tuto iniciativu, která přispívá k pozitivní formaci společnosti. Věra Luxová stručně shrnula záměry Nadačního fondu a Jan Šimáček seznámil přítomné s myšlenkou a cíli programu podpory etické výchovy. Jan Šolc poutavým způsobem přiblížil ve své přednášce podstatu metody výuky podle prof. Roberta Roche-Olivara a Mgr. Ladislava Lencze. Vyvrcholením bylo předání podpory vyhodnoceným školám, kterých letos bylo osm. Největší pozornost vzbudily citáty výroků dětí k tématům etické výchovy, případně k samotnému jejímu zavedení ve škole.

Slavnostní dopoledne se těšilo značnému zájmu regionálních sdělovacích prostředků. Ty mimo jiné přispěly i k tomu, že alespoň v Královéhradeckém kraji není ETV již neznámým pojmem.

V závěru slavnostního vyhodnocení se s účastníky setkal i hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, který přijel, aby získal informace a zkušenosti z realizace programu. Zástupce NFJL pozval k předběžnému jednání o možnostech podpory ETV v Pardubickém kraji. To se uskutečnilo počátkem prosince a naznačilo slibné perspektivy spolupráce.

Zájem o další rozvoj programu ETV pokračoval po tomto slavnostním setkání i ze strany Královéhradeckého kraje. Záměry fondu jsme představili zástupci hejtmana ing. Vladimíru Dernerovi, který naši činnost dlouhodobě a účinně podporuje. Vyvrcholením pak bylo přijetí u hejtmana ing. Pavla Bradíka. Ten vysoce ocenil hodnotu programu a přislíbil finanční i morální podporu. Na jeho návrh pak přijala Rada Královéhradeckého kraje tato usnesení:

VÝPIS USNESENÍ
z 13. jednání Rady Královéhradeckého kraje,
konaného dne 6. listopadu 2002

USNESENÍ č. 13/846/2002
Rada Královéhradeckého kraje vysoce oceňuje
přínosnost Programu podpory etické výchovy vyhlašovaného Nadačním fondem Josefa Luxe jako soutěž pro základní a střední školy. Pokládá tuto aktivitu za velmi vhodnou formu podpory výchovného působení škol. Rozvoj etické výchovy považuje za jednu z významných výchovných priorit ve školství.

Usnesením č. 13/837/2002 pak Rada Královéhradeckého kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru NFJL ve výši 30.000,- Kč.


Děkujeme
Reakce Mgr. Evy Svaškové, ředitelky ZŠ Střílky

 Výsledky programu podpory:

1. místo
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, 602 00 Brno

1. místo
Střední odborná škola sociální u Matky Boží, Kosmákova 45, 586 01 Jihlava

1. místo
Základní škola Generála Janouška, 198 00 Praha 9-Černý Most II

2. místo
Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, Trutnov

3. místo
Základní škola, Masarykova 563, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

3. místo
Základní škola, Komenského 37, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

3. místo
Základní škola Střílky, Koryčanská 47, 768 04

3. místo
Základní škola, Kamenačky 4, 636 00 Brno

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24